Vi tilbyr hjelp til etablering av et selskap, en filial eller en representasjon i Norge for utenlandske foretak.

Vi har bidratt til etablering av virksomhet i Norge for mange østeuropeiske foretak. Vi sørger for alle regnskapstjenester og finansiell rådgivning for disse selskapene selv i dag. Våre autoriserte regnskapsførere behersker flere språk, slik at de kan kommunisere med deg selv om du ikke behersker norsk, og fullstendig representere dine interesser i Norge. Vi konsulterer deg før etablering av selskapet og sørger for alle nødvendige regnskapstjenester og finansielle tjenester for at selskapet skal kunne fullstendig fungere i Norge.
 • Registrering av selskapet i Norge – Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF);
 • Mva-representasjon;
 • Registrering av arbeidstakere i Norge;
 • Bestilling av ID-kort;
 • Fakturering;
 • Planlegging av driftsbudsjett;
 • Skatterådgivning.
 

Registrering selskap i Norge

Registrering selskap i Norge Vi hjelper deg med valg av rett selskapsformen for utenlandske foretak for å starte en virksomhet, åpne en filial eller en representasjon i Norge. Vi gir råd om enhver selskapsform i forhold til skattebetaling, regnskapsrapport, omsetning og andre viktige spørsmål. Vi tilbyr utarbeidelse av all nødvendig dokumentasjon for innlevering til brønnøysundregistrene. Vi registrerer denne type foretak:
 • Alminnelig Selskap (ASA)
 • Aksjeselskap (AS);
 • Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF).
 • Enkelmansforetak (ENK)
 • Ansvarlig Selskap (ANS/DA)

Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF)

For å starte virksomheten i Norge, kan du registrere den som NUF, en selskapsform skapt spesielt for utenlandske foretak.

Hva er NUF?

NUF er en spesiell selskapsform som er skapt for utenlandske foretak som vil starte sin virksomhet i Norge. Utenlandske foretak registrerer sin filial i Norge som dermed er fullt ut skattepliktig i Norge og må holde seg til det norske regelverket. Det er ikke nødvendig med egenkapital for at du skal kunne registrere foretak i NUF. Våre spesialister vil kunne forklare essensen av NUF, gjeldende regelverk og hjelpe til med utarbeiding av nødvendige dokumenter for registrering av selskap i NUF.

Merverdiavgiftsrepresentant i norge (MVA-representasjon)

Dersom ditt utenlandske foretak vil drive med omsetning av varer og tjenester i Norge, er ditt foretak avgiftspliktig etter samme regler som norske virksomheter. Dersom du ikke ønsker å åpne et byrå i landet ved etablering av et nytt foretak, vil vi bistå som din merverdiavgiftsrepresentant. Vi tilbyr å bistå som din MVA-representant i Norge, siden vi er et selskap som er registrert i merverdiavgiftsregisteret og har rett til å utføre en slik tjeneste. Våre spesialister vil forklare i hvilken rekkefølge registreringen som merverdiavgiftsrepresentant i Norge skjer, om fordeler og ulemper ved registrering, samt relaterte prosesser til de månedlige regnskapsmessige problemstillinger, og vil gi innføring i ditt selskaps plikter og rettigheter.

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om denne muligheten!

Registrering av arbeidstakere i NorgeRegistrering av arbeidstakere i Norge

Enhver ansatt i ditt foretak som utfører lønnet arbeid i Norge må , i samsvar med Norges regelverk, være registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Arbeidsforhold som skal vare i minst sju dager med minst fire arbeidstimer per uke, skal meldes til NAV-registeret. Alle arbeidstakere i Norge må ha sine ID-kort. Vi kan bidra til å utarbeide alle nødvendige dokumenter for registrering av en ny ansatt. Vi konsulterer og informerer deg om alle arbeidsgiver- og arbeidstakerforpliktelser i samsvar med det norske regelverket.

Bestilling av ID-kort

Enhver person som utfører lønnet arbeid i Norge, må ha eget ID-kort. Vi sørger for innlevering av alle nødvendige dokumenter for at selskapet skal være kvalifisert til å kreve ID-kort til sine ansatte, og utarbeider all nødvendig dokumentasjon for å bestille dem.

Fakturering

Vi utfører fakturering og leverer faktura til mottakeren enten via post eller e-post. Det eneste du må gjøre er å informere oss om fakturaens innhold, resten tar vi oss av. Med en gang vil vi bokføre fakturaer og hvis det blir ønskelig, vil vi kontrollere at de blir betalt. Fakturaer blir da automatisk bokført inn i selskapets regnskap.

Planlegging av driftsbudsjett

Takket være vår kunnskap om det norske skattesystemet og regelverket, samt vår erfaring i arbeid med andre selskaper og vår kunnskap i finansbransjen, kan vi hjelpe deg med å planlegge ditt driftsbudsjett. Våre spesialister vil gi deg råd om hvordan du oppretter den mest effektive budsjettplanen, slik at når du kommer inn i det norske finansmarkedet, kan du realisere dine små og store finansielle planer.

Skatterådgivning

Vi gir råd til utenlandske foretak i skattebetaling og optimalisering i Norge. Vi utarbeider skatterapporter i samsvar med næringsoppgavens 1. og 2. krav, og sørger for at du får levert dem inn til riktig tid. Basert på vår faglige kunnskap og vår erfaring i Norge, kan vi bistå med å opprette en skatteplan i henhold til selskapets spesifikasjon. Det er spesielt viktig for utenlandske foretak som driver med omsetning i Norge.

Våre kunder kan nå oss til enhver tid for å få svar på sine spørsmål eller bestille en time for strategisk konsultasjon.