I regnskapskalenderen finner du fristene for innlevering av ulike typer dokumentasjon.

Hvis du registrerer e-postadressen din og melder deg på vår påminnelsestjeneste, vil du aldri gå glipp av en innleveringsfrist igjen.

Når du velger en hendelse fra dropmenyen ringes det rundt disse datoene på kalenderen nedenfor.

Upcoming

  • 2024-06-30 Årsregnskap og årsberetning
  • 2024-07-05 A-melding
  • 2024-07-15 Forskuddstrekk / arb.giveravgift