Vi tilbyr to betalingsplaner

Prisene på tjenestene avhenger av tjenesten og tjenestemengden du ønsker utført for din bedrift.


Fast månedspris

For hvilke bedrifter passer det?

Fast månedspris passer for bedrifter som har stabil og forutsigbar mengde inngående og utgående dokumenter hver måned.

Hvordan beregner vi månedsprisen?

Ved starten av samarbeidet blir vi enige om tjenestene vi utfører for din bedrift. Avhengig av selskapsformen din og antatt mengde dokumenter, blir vi enige om en fast månedspris. Fordeler ved å velge fast månedspris:
  • Du vet alltid hva tjenesteprisen er.
  • Du kan skaffe deg grunnleggende tjenester og velge ekstra konsultasjoner eller andre tjenester, hvis nødvendig.

Variabel månedspris

For hvilke bedrifter passer det?

Variabel månedspris passer for bedrifter som har veldig varierende omfang inngående og utgående dokumenter, samt for de som vil delegere ekstra oppgaver til våre regnskapsførere.

Hvordan beregner vi månedsprisen?

Ved starten av samarbeidet avtaler vi timepris, arbeidsomfang og eventuelle endringer. Vi lager informative prognoser for månedsprisen i forhold til diverse betingelser. Prisen tilsvarer vår regnskapsførers arbeidsmengde utført for din bedrift. Fordeler ved å velge variabel månedspris:
  • Du kan delegere enhver oppgave til våre regnskapsførere til enhver tid.
  • Tjenesteprisen er proporsjonal med bedriftens aktivitet i løpet av en gitt måned.
 

Uavhengig av hvilken betalingsform du velger, kan vi alltid bli enige om forandringer i tjenesten, samt priser hvis arbeidsomfanget eller dine forretningsbehov skulle endre seg.

Vil du vite ut mer om våre tjenester? Spør! Vi svarer gjerne. Kontakt oss