Accounting servicesŚwiadczymy kompleksowe usługi księgowe dla małych i średnich firm w Norwegii. Nasze usługi księgowe:
 • Pełne usługi księgowe;
 • Rejestracja przedsiębiorstwa;
 • Doradztwo podatkowe;
 • Planowanie wydatków;
 • Fakturowanie, przypomnienia i windykacja;
 • Podatek dochodowy od osób prawnych;
 • Roczne sprawozdania finansowe;

Pełne usługi księgowe

Świadczymy kompleksowe usługi księgowe zgodnie z prawem norweskim. Norus Accounting jest członkiem NARF, co potwierdza jakość usług księgowych świadczonych przez naszą firmę oraz ich zgodność z norweskimi standardami. Wykonujemy wszelkie usługi księgowe związane z podstawową działalnością Twojej firmy – naliczanie podatków do zapłaty, sporządzanie deklaracji VAT, kalkulacje wynagrodzeń pracowników, wszelkie faktury przychodzące i wychodzące, księgowanie listów przewozowych. W naszym zespole znajdują się uprawnieni księgowi posiadający doświadczenie w obsłudze księgowej firm z różnych dziedzin w Norwegii, a także międzynarodowe firmy i oddziały międzynarodowych firm w Norwegii. Oprócz podstawowych usług księgowych oferujemy usługi, które pozwalają zaoszczędzić czas i ułatwić raportowanie finansowe firmy.

Rejestracja przedsiębiorstwa

Doradzamy w zakresie najbardziej odpowiedniej formy rejestracji Twojej firmy, zgodnie z planowaną specyfiką działalności, obrotem i rodzajem usług. Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty i pomożemy zarejestrować Twoją nową firmę. Rejestrujemy wszystkie rodzaje firm:
 • Jednoosobowa działalność gospodarcza;
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (AS);
 • Spółka akcyjna (ASA);
 • Norweski oddział firmy zagranicznej (NUF).

Specjalizujemy się również w obsłudze księgowej firm zagranicznych, które chcą rozpocząć lub już rozpoczęły swoją działalność w Norwegii. Dowiedz się więcej

Doradztwo podatkowe

Doradzamy w kwestiach księgowych i podatkowych – optymalizacja podatkowa, regulacja przepływu podatków. Pomagamy przygotować zeznania podatkowe zgodnie z wymogami rachunków zysków i strat oraz złożyć je w terminie. Pomagamy zoptymalizować podatki firmowe i stworzyć plan podatkowy zgodnie ze specyfiką Twojej firmy, co jest szczególnie ważne dla firm handlowych oraz firm posiadających międzynarodowych partnerów, klientów i dostawców. Nasi klienci mogą w każdej chwili skontaktować się z nami, aby uzyskać odpowiedzi na swoje pytania lub umówić się na konsultacje.

Planowanie wydatków;

Pomagamy zaplanować budżet i wydatki finansowe firmy, które uwzględniają specyfikę, sezonowość, cele firmy itd. Profesjonalne planowanie budżetu pozwoli Ci kontrolować wyniki finansowe firmy, jej wydajność i realizację wyznaczonych celów.

Fakturowanie, przypomnienia i windykacja;

Budgeting Wystawiamy faktury i wysyłamy je do adresatów zgodnie z Twoimi wymaganiami – pocztą lub e-mailem. Dodatkowo możemy monitorować terminowość płatności faktur klientów. Kontaktujemy się z klientami i przypominamy o opłaceniu faktur w razie potrzeby. Na przykład co miesiąc zapewniamy przygotowanie i wysłanie faktury do prywatnego przedszkola – obliczamy kwotę każdej faktury; przygotowujemy, wysyłamy i kontrolujemy status płatności.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Pomagamy przygotować roczne zeznania podatkowe dla osób fizycznych do złożenia w urzędzie skarbowym (skatteetaten) – nazwa zakładu. Wszystko, co musisz zrobić, to dokładnie zebrać wszystkie rachunki w ciągu roku i przekazać je naszemu specjaliście. On lub ona wypełni zeznanie podatkowe zamiast Ciebie. Zaoszczędzisz swój czas, a także unikniesz nieprzyjemnych sytuacji, które mogą się zdarzyć, gdy złożysz go niepoprawnie lub niekompletnie.

Roczne sprawozdania finansowe

Zgodnie z prawem norweskim, przygotowując sprawozdanie roczne, uwzględniamy sprawozdanie zarządu, wskaźniki wyników finansowych, strukturę firmy, ogólny opis działalności, pozycję na rynku, sytuację finansową, zyski i straty oraz przepływy pieniężne. Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe dla wszystkich typów firm – jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (AS), spółki akcyjnej (ASA) oraz norweskiego oddziału firmy zagranicznej (NUF). Nasi uprawnieni księgowi posiadają wiedzę i doświadczenie w przygotowywaniu rocznych sprawozdań dla firm działających w różnych dziedzinach i o różnej specyfice biznesowej. Ponadto, jeśli księgowość Twojej firmy jest prowadzona przez inną firmę lub osobę, możesz zamówić przygotowanie rocznego sprawozdania w Norus Accounting.

Årsoppgjør

I samsvar med det norske regelverket ved utarbeidelse av årsoppgjør inkluderer vi ledelsesbrevet, en generell beskrivelse av virksomheten, informasjon om finansielle prestasjonsmål, organisasjonsstruktur, markedsposisjon, finansiell stilling, resultatregnskap og kontantstrøm. Vi utarbeider årsoppgjør til alle type foretak:
 • Enkeltpersonforetak;
 • Aksjeselskap (AS);
 • Allmennaksjeselskap (ASA);
 • Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF).
Våre regnskapsførere har kunnskap og erfaring med utarbeidelse av årsoppgjør fra forskjellige typer selskaper med ulike selskapsformer, og som driver i ulike bransjer. Selv om ditt foretaks regnskap blir ført av et annet selskap eller person, kan du bestille utarbeidelse av årsoppgjør fra Norus Regnskapsbyrå.

Dowiedz się więcej o oferowanych przez nas usługach księgowych. Skontaktuj się z nami