Mēs palīdzēsim ārvalstu uzņēmējiem nodibināt uzņēmumu, tā filiāli vai pārstāvniecību Norvēģijā..

Esam palīdzējuši uzsākt biznesu Norvēģijā jau daudziem austrumeiropas uzņēmumiem un individuālajiem uzņēmējiem un nodrošinām tiem pilna servisa grāmatvedības un finanšu konsultāciju pakalpojumus arī pašlaik. Mūsu autorizētie grāmatveži pārvalda vairākas valodas, lai varētu kvalitatīvi komunicēt ar Jums, ja nepārvaldāt Norvēģu valodu, pilnvērtīgi pārstāvot Jūsu intereses Norvēģijā. Mēs sniedzam konsultācijas pirms uzņēmuma izveides un nodrošinām visus nepieciešamos grāmatvedības un finanšu pakalpojumus uzņēmuma pilnvērtīgai funkcionēšanai Norvēģijā:
  • Uzņēmuma reģistrācija – Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF);
  • PVN – pārstāvniecība;
  • Darbinieku reģistrēšana Norvēģijā;
  • Būvniecības ID karšu pasūtīšana;
  • Fakturēšana;
  • Plānošana;
  • Konsultācijas nodokļu jautājumos.

Uzņēmumu reģistrēšana Norvēģijā

Uzņēmumu reģistrēšana Norvēģijā Mēs palīdzēsim ārvalstu uzņēmējiem izvēlēties atbilstošāko uzņēmuma formu biznesa uzsākšanai, filiāles vai pārstāvniecības atvēršanai Norvēģijā. Mūsu speciālisti nodrošinās konsultācijas par katru uzņēmuma formas specifiku attiecībā pret nodokļu nomaksu, grāmatvedības uzskaiti, finanšu apgrozījumu un citiem uzņēmējiem svarīgiem jautājumiem. Sagatavojam visu nepieciešamo dokumentāciju iesniegšanai Brønnøysundregisteret . Reģistrējam šāda veida uzņēmumus:
  • Akciju sabiedrība – Aksjeselskap (AS);
  • Ārvalstu uzņēmuma norvēģijas filiāle (NUF);
  • Individuālais uzņēmējs – Enkeltmannsforetak (ENK).

Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF)

Lai uzsāktu uzņēmējdarbību Norvēģijā, Jūs to varat reģistrēt kā Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF), kas ir speciāli izveidota uzņēmuma forma tieši ārvalstu uzņēmējiem.

Kas ir NUF?

NUF ir īpaša uzņēmuma forma, kas paredzēta ārvalstu uzņēmējiem, kas vēlas uzsākt biznesu Norvēģijā. Tādā veidā tie reģistrē Norvēģijā sava uzņēmuma filiāli, uz kuru attiecas Norvēģijas likumdošana un nodokļu ieturēšanas un nomaksas sistēma. Lai reģistrētu NUF nav nepieciešams pamatkapitāls. Mūsu speciālisti izskaidros Jums NUF būtību, likumdošanas noteikumus, kas uz to attiecas, kā arī palīdzēs sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, lai Jūs varētu reģistrēt NUF.

PVN – Pārstāvniecība Merverdiavgiftsrepresentant i Norge (Mva-representasjon)

Ja Jūs vēlaties nodibināt uzņēmuma filiāli Norvēģijā, ja Jūsu uzņemējdarbība ir apliekama ar PVN, ja Jūsu uzņēmumam vēl nav adreses tam nepieciešamai juridiskai reģistrācijai Norvēģijā, tad Jums ir vajadzīgs pārstāvis – en norsk merverdiavgifts representant. Uzņēmumiem, kuri pārdod savas preces un pakalpojumus Norvēģijā un kuru 12 mēneša apgrozījums pārsniedz 50 000 NOK ir jābūt reģistrētiem kā PVN maksātājam. Mēs piedāvājam būt Jūsu uzņēmuma pārstāvis Novēģijā, jo esam valstī reģistrēts PVN maksātājs un mums ir tiesības piedāvāt šo pakalpojumu un uzņemties atbildību. Mūsu speciālisti Jums izskaidros kārtību, kādā notiek merverdiavgiftsrepresentant i Norge reģistrācija, ieguvumus un trūkumus, kā arī visus ar ikmēneša grāmatvedības jautājumiem saistītos procesus, Jūsu uzņēmuma tiesībām, iespējām un pienākumiem.

Lūdzu sazinieties ar mums ja Jūs gribat uzzināt vairāk par šo pakalpojumu!

Fakturering, purring og inkasso- Fakturēšana,atgādinājumus un parādu piedziņa(inkasso)

Mūsu speciālisti ātri un laicīgi izrakstīs rēķinus un nosūtīs tos atbilstošiem adresātiem, vadoties pēc Jūsu prasībām – pa pastu vai e-pastā. Papildus tam, mēs varam sekot līdzi debitoru rēķinu savlaicīgai apmaksai. Nepieciešamības gadījumā sazināsimies ar debitoriem un atgādināsim par rēķina apmaksu.

Budsjettering – Budžetēšana

Mēs palīdzēsim Jums saplānot uzņēmuma budžetu un finanšu plūsmu, kas atbilst jūsu uzņēmuma specifikai, sezonalitātei, mērķiem u.c. Profesionālā budžeta plānošana ļaus Jums kontrolēt uzņēmuma finanšu rezultātus, darbības efektivitāti, kā arī nodrošinās labvelīgus apstākļus izvirzīto mērķu
sasniegšanai.

Skatterådgivning – Nodokļu konsultācijas

Norus Regnskapsbyrå AS speciālisti sniegs Jums dažādās konsultācijas nodokļu nomaksas vai optimizācijas jautājumos. Mūsu klienti var sazināties ar mums jebkurā laikā, lai iegūtu atbildes uz jebkuriem jautājumiem vai pieteiktu laiku stratēģiskai konsultācijai.

Registrering av arbeidstakere i Norge- Darbinieku reģistrācija Norvēģijā Registrering av arbeidstakere i Norge

Ikvienam Jūsu uzņēmuma darbiniekam, kas strādā algotu darbu Norvēģijā saskaņā ar
valsts likumdošanu ir jābūt reģistrētam Arbeidsgiver og arbeidstaker registeret.
Ikvienam darbiniekam, kas Norvēģijā strādā ilgāk par 7 dienām un 4 stundām nedēļā
ir jābūt reģistrētam Valsts Reģistrā. Tāpat ikvienai Norvēģijā nodarbinātajai personai
ir jābūt savai ID kartei.
Mēs palīdzam sagatavot visus dokumentus darbinieka reģistrēšanai. Kā arī
konsultējam un informējam Jūs kā uzņēmēju un tā darbinieku par visām darbinieka un
darbadevēja saistībām attiecībā pret Norvēģijas likumdošanu.

Darbinieka ID karšu pasūtīšana

Ikvienai personai, kas Norvēģijā veic algotu darbu ir jābūt savai ID kartei. Mēs nodrošinām visu dokumentu iesniegšanu, lai pirmkārt iegūtu uzņēmuma statusu, kurš ir tiesīgs pieprasīt ID kartes saviem darbiniekiem, kā arī sagatavojam pēc tam visu nepieciešamo dokumentāciju, lai pieteiktu ID kartes katram uzņēmuma darbiniekam.

Fakturēšana

Nodrošinām rēķinu izrakstīšanas pakalpojumu un nosūtīšanu to adresātam e-pastā vai pa pastu. Viss, kas Jums ir jādara ir jāinformē mūs par rēķina saturu – pārējo visu Jūsu vietā izdarīsim mēs. Uzreiz iegrāmatosim izrakstīto rēķinus un, ja vēlaties arī sekosim līdzi to apmaksai.

Planlegging av driftsbudsjett- Uzņēmuma budžetaplānošana

Pateicoties mūsu zināšanām par Norvēģijas nodokļu sistēmu un likumdošanu, mūsu pieredzei darbā ar citiem uzņēmumiem un zināšanām finanšu jomā, mēs palīdzēsim Jums saplānot uzņēmuma budžetu.
Mūsu speciālisti Jūs konsultēs un palīdzēs izveidot efektīvāko budžeta plānu, lai Jūs, ienākot Norvēģijas tirgū, varētu attaisnot šo soli, i