Accounting servicesPakume Norra väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele täisteenust pakkuvaid raamatupidamisteenuseid. Meie raamatupidamisteenused
 • Raamatupidamisteenused A-st Z-ni;
 • Ettevõtte registreerimine;
 • Maksunõustamisteenused;
 • Eelarve koostamine;
 • Arved, meeldetuletused ja võlgade sissenõudmine;
 • Ettevõtte tuludeklaratsioon;
 • Raamatupidamise aastaaruanne;

Raamatupidamisteenused A-st Z-ni

Pakume täisteenusega raamatupidamisteenuseid vastavalt Norra seadustele. Norus Raamatupidamine on NARFi liige, mis tõendab meie ettevõtte pakutavate raamatupidamisteenuste kvaliteeti ja nende vastavust Norra standarditele. Teostame kõiki teie ettevõtte põhitoimingutega seotud raamatupidamisteenuseid – makstavate maksude arvutamist, käibedeklaratsiooni koostamist, töötajate töötasude arvutamist, kõiki saabuvaid ja väljaminevaid arveid, saatelehtede postitamist. Meie meeskonda kuuluvad volitatud raamatupidajad, kellel on kogemusi raamatupidamisteenuste osutamisel Norras erinevate valdkondade ettevõtetele, samuti rahvusvahelistele ettevõtetele ja rahvusvaheliste ettevõtete filiaalidele Norras. Lisaks põhilistele raamatupidamisteenustele pakume teenuseid, mis võivad säästa teie aega ja hõlbustada teie ettevõtte finantsaruandlust.

Ettevõtte registreerimine

Nõustame teie ettevõtet kõige sobivamas vormis vastavalt kavandatud ärispetsiifikale, käibele ja teenuste tüübile. Koostame kõik vajalikud dokumendid ja aitame teie uue ettevõtte registreerida. Me registreerime kõiki tüüpi ettevõtteid
 • Füüsilisest isikust ettevõtja;
 • Osaühing (AS);
 • Aktsiaselts (ASA);
 • Välisettevõtte Norra filiaal (NUF).

Oleme spetsialiseerunud ka raamatupidamisteenuste osutamisele välismaistele ettevõtetele, kes soovivad alustada või on juba alustanud oma tegevust Norras. Vaata lisaks

Maksunõustamisteenused

Pakume konsultatsioone raamatupidamise ja ettevõtte tulumaksu küsimustes – maksude optimeerimises ning maksumaksete voo reguleerimises. Aitame koostada maksudeklaratsioone vastavalt kasumiaruande 1 ja kasumiaruande 2 nõuetele ning need õigeaegselt esitada. Aitame ettevõtte makse optimeerida ja vastavalt teie ettevõtte spetsiifikale maksukava koostada, mis on eriti oluline kaubandusettevõtete ning rahvusvaheliste partnerite, klientide ja tarnijatega ettevõtete jaoks. Meie kliendid võivad meiega igal ajal ühendust võtta, et saada vastuseid oma küsimustele või broneerida kohtumine strateegilisteks konsultatsioonideks.

Eelarvestamine

Aitame planeerida ettevõtte eelarvet ja rahavoogusid, mis vastavad teie ettevõtte eripäradele, hooajalisusele, eesmärkidele ja nii edasi. Professionaalne eelarve planeerimine võimaldab teil kontrollida ettevõtte finantstulemusi, tulemuslikkust ja seatud eesmärkide saavutamist.

Arved, meeldetuletused ja võlgade sissenõudmine

Budgeting Me väljastame arveid ja saadame adressaatidele vastavalt teie vajadustele – posti või e-posti teel. Lisaks saame jälgida kliendi arvete õigeaegset tasumist. Võtame ühendust klientidega ja tuletame neile vajadusel meelde arvete tasumist. Näiteks tagame igal kuul eralasteaia arve koostamise ja saatmise – arvutame välja iga arve summa; valmistame ette, saadame ja kontrollime makse olekut.

Ettevõtte tuludeklaratsioon

Aitame koostada eraisikute iga-aastaseid maksudeklaratsioone esitamiseks maksuametisse (skatteetaten) – ettevõtte nimi. Kõik, mida peate tegema, on aasta jooksul kõik vastavad tšekid hoolikalt kokku koguma, et need meie spetsialistile üle anda. Tema täidab teie asemel maksudeklaratsiooni. Säästate oma aega, ning väldite ebameeldivaid situatsioone, mis võivad tekkida kui esitate puuduliku või valesti täidetud deklaratsiooni.

Raamatupidamise aastaaruanne

Vastavalt Norra seadustele lisame aastaaruande koostamisel tegevusaruande, majandustulemuse näitajad, ettevõtte struktuuri, üldise ärikirjelduse, positsiooni turul, finantsseisundi, kasumi ja kahjumi ning rahavoo. Koostame aastaaruande igat liiki ettevõtetele – füüsilisest isikust ettevõtja, osaühing (AS), aktsiaselts (ASA) ja välismaa ettevõtte Norra filiaal (NUF). Meie volitatud raamatupidajatel on teadmised ja kogemused aastaaruannete koostamisel ettevõtetele, kes tegutsevad erinevates valdkondades ja millel on erinev ärispetsiifika. Samuti, kui teie ettevõtte raamatupidamist teeb teine ettevõte või isik, saate oma aastaaruande koostamise tellida Norus Accounting’ilt.

Årsoppgjør

I samsvar med det norske regelverket ved utarbeidelse av årsoppgjør inkluderer vi ledelsesbrevet, en generell beskrivelse av virksomheten, informasjon om finansielle prestasjonsmål, organisasjonsstruktur, markedsposisjon, finansiell stilling, resultatregnskap og kontantstrøm. Vi utarbeider årsoppgjør til alle type foretak:
 • Enkeltpersonforetak;
 • Aksjeselskap (AS);
 • Allmennaksjeselskap (ASA);
 • Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF).
Våre regnskapsførere har kunnskap og erfaring med utarbeidelse av årsoppgjør fra forskjellige typer selskaper med ulike selskapsformer, og som driver i ulike bransjer. Selv om ditt foretaks regnskap blir ført av et annet selskap eller person, kan du bestille utarbeidelse av årsoppgjør fra Norus Regnskapsbyrå.

Lisateave kõigi meie pakutavate raamatupidamisteenuste kohta. Kontakteeru meiega